Novinky

MAP III ORP UHERSKÝ BROD

Město Uherský Brod ukončilo v říjnu realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II. Od listopadu 2022 pokračujeme v již navázané spolupráci realizací projektu MAP III, do kterého se přihlásily všechny mateřské a základní školy v ORP Uherský Brod.

Město Uherský Brod ukončilo v říjnu realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II. Projekt probíhal v letech 2019 až 2022 a jeho hlavním cílem bylo, prostřednictvím podpory spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání, zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Uherský Brod. V rámci projektu, kromě řady dalších aktivit, bylo zrealizováno více než 30 školení pro pedagogy, vedoucí pracovníky ve školství a také pro rodiče žáků. Ve všech základních školách proběhla pro mladší žáky, jako podpora čtenářské gramotnosti, krátká divadelní představení tzv. scénická čtení a také byly nakoupeny knihy do všech školních knihoven. V mateřských školách byla podpořena matematická gramotnost a výuka polytechniky nákupem her a potřebných pomůcek. Proškoleno bylo více než 120 pedagogů na distanční vzdělávání. Za účelem výměny zkušeností proběhlo také několik setkání vedoucích pracovníků škol či odborné veřejnosti.

Od listopadu 2022 pokračujeme v již navázané spolupráci realizací projektu MAP III, do kterého se přihlásily všechny mateřské a základní školy v ORP Uherský Brod. Během tohoto jednoletého projektu bude soustředěna pozornost na předávání si nových informací a výměnu zkušeností v rámci setkávání vedoucích pracovníků škol a jejich společné akční plánování ve vzdělávání.
Projekt MAP III je financován převážně z prostředků EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.

 

2022 - EU.jpg