Novinky

Výzvy IROP

MAS Bojkovska, z.s. dne 25. 3. 2024 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ dvě výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o výzvy z IROP, které jsou zaměřeny na následující oblasti. 1. výzva MAS v IROP – Doprava 2. výzva MAS v IROP – Veřejné prostranství


Podrobnosti o jednotlivých výzvách, včetně podmínek a termínů naleznete v sekci Výzvy SCLLD 21+