Památníky

Památník J. A. Komenského

Památník J. A. Komenského je malé muzeum v obci Komňa se stálou expozicí týkající se historie vesnice a života Jana Amose Komenského. Sbírky zahrnují také nálezy z archeologických vykopávek v lokalitě zříceniny hradu Zuvačov, mineralogické exponáty či ukázky dobového nářadí a nábytku. Památník byl zřízen roku 1992 u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, kterému Komňa dala jméno, a spravuje ho Spolek pro uctění památky J. A. Komenského. Nachází se v bývalé sýpce u venkovské usedlosti č. p. 33. Tato jednopatrová stavba pochází z roku 1744 a od roku 1958 je památkově chráněná. Je postavena z kamene a její stěny jsou omítnuté a obílené. Na jejím průčelí je krytá dřevěná pavlač s prodlouženou střechou, vstup do budovy a dvě malá přízemní okna. Střecha je sedlová a pokrytá břidlicí a štíty jsou vyzděné až do jejího hřebene. Budova je majetkem obce Komňa

 

Památník obětí tragického bombardování Bojkovic

 Dne 12. dubna 1945 byly město bojkovice bombardováno, každoročně bývá uctěna památka obětem daného bombordování.

Památníky obětem Letecké bitvy nad Bílými Karpaty

Nad územím bývalého Československa se odehrála významná válečná epizoda, známá jako Bitva nad Bílými Karpaty. Americké bombardéry směřující k náletu na Ostravsko byly napadeny německými stíhači. Několik z nich bylo sestřeleno. Zahynulo přitom na české straně v mikroregionu Bojkovsko, na slovenské straně v Bošáci a v Nemšové celkem 36 amerických letců. 

Útok nemeckých stíhacek na sevrený box „létajících pevností„ trval necelých dvacet minut. První bombardér B-17  byl sestrelen na pomezí moravsko-slovenských hranic u obce Nová Bošáca. Další se zrítilo nad Vyškovcem, tretí letadlo Nemci sestrelili u Bojkovic v blízkosti Krhova, další bombardér se roztrhl nad Šanovem. Páté letadlo bylo napadeno v prostoru nad Bánovem a Záhorovicemi, šesté spadlo u Kašavy jižne od Zlína a sedmé bylo sestreleno u Metylovic v okrese Frýdek-Místek. V historii je tato bitva oznacována za nejvetší leteckou bitvu 2. svetové války nad strední Evropou a každorocne se u pomníku konají pietní akce. 

Šanov

Dne 28. srpna 1944 se v okolí obce odehrál letecký souboj, při kterém byl Němci sestřelen americký letoun a zahynulo zde 9 amerických letců. Pan Ščuglík našel v lese kousek hlavy, pan Tarabus z Kochavce nohu, k tomu přidali čísi utrženou ruku, několik cárů lidských těl a všechno to pohřbili v malé truhličce pod stromem na kraji lesa nedaleko Ščuglíkovy samoty. Dva letecké kulomety, úlomky motoru, kabiny a další zbytky letadla jsou uloženy ve slavičínském muzeu.

Němečtí celníci ubytovaní v Šanově horlivě vyhledávali padlé Američany, oloupili je, dokonce mrtvolám i boty vyzuli. Němečtí vojáci ze slavičínské posádky pak mrtvoly soustředili na jedno místo a pak je odvezli do Slavičína na hřbitov. Zbytky letadla hořely ještě na druhý den. Němci svezli do Šanova hlavně motory a pak je odvezli jako kovový šrot, pár úlomků letadla se po válce ještě povalovalo po lese. Původně byl nad lesním hrobem dřevěný křížek a nápis, později tam byl kovový křížek, nyní je tam malý pomníček se seznamem 9 padlých letců, který vybudoval pan Josef Studenka ze Šanova a šanovský rodák pan Oto Žitník. Pomníček vysvětil pan farář z Pitína. 

O smutný osud letců projevovali zájem vojenští historikové a také rodiny padlých Američanů. Především v osmdesátých letech navštěvovala Šanov kolona vozidel z velvyslanectví USA, která po předchozím ohlášení na rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Svobodná Evropa objížděla další místa letecké bitvy v okolí. V obci tato kolona zastavovala před pomníkem padlých u školy, kde velvyslanec USA přednesl projev a položil věnec. I když byly tyto akce pečlivě sledovány příslušníky tajné bezpečnosti a jejich donašeči, byla poměrně velká účast místních občanů u pietního aktu. Američané si podávali ruce s občany a často je potěšili odznaky nebo vlaječkami. S Američany byli především v kontaktu pan Studenka a pan Ščuglík a to v případech, kdy přijeli neoficiálně k pomníčku v lese. Po roce 1990 zájem z amerického velvyslanectví opadl.

Rudice

Na místním hřbitově Památník amerických letců z 2. Světové války s vrtulí jejich letadla pamětní deska s reliéfem padlých členů paraskupiny CARBON.

 

Vyškovec

Památník amerických pilotů stojí nad obcí Vyškovec. Je to vzpomínka na americké letce, kteří zde zahynuli v úterý 29.srpna 1944.

Přečkovice

Joseph Sallings, jeden ze sestřelených, měl štěstí. V domě ve vesničce Přečkovice, dnešní součásti města Bojkovic, našel po úspěšném seskoku azyl v rodině Karla Pešata. Ta se navzdory nebezpečí o Američana tajně starala až do konce války. Statečnost obyvatel domu nově připomíná pamětní deska, kterou přijela odhalit sestra zachráněného letce.

Pítín

Pitínský památník padlým v I. a II. světové válce. 

 

 

Krhov

Památník obětem II. světové války

V obci Lopeník byl postaven památník obětem II. světové války