Muzeum

Muzeum Bojkovska

Od 1. ledna 2010 vzniklo Muzeum Bojkovska jako příspěvková organizace města. Spravuje několik tisíc sbírkových předmětů a bohatý fond muzejní knihovny s 9000 svazky, jehož součástí jsou mimo jiné i staré tisky. Muzeum není a ani by nemělo být institucí, která žije pouze sama pro sebe. Bez spolupráce s veřejností a bez jejího zájmu by bylo zbytečným zařízením. Všechno bohatství minulých dob, které ukrývá, je proto třeba v maximální míře zpřístupnit veřejnosti. Cílem současného snažení je vybudovat plnohodnotnou muzejní instituci, která plní všechny funkce, které má muzeum plnit. Tedy nejen že vystavuje předměty, které už v minulosti získala, ale také se stará o jejich dobrý stav, odborně je zhodnocuje a zpřístupňuje veřejnosti. Jednu z cest nabízí instalace stálé expozice, která v průřezu představí nejpodstatnější úseky z dějin města i regionu. Aby však muzeum bylo skutečně živou institucí, je nezbytné pořádat tématické výstavy k různým příležitostem, jež budou pravidelně obměňovány. Důležitým úkolem muzea je také vycházet vstříc všem zájemcům o historii, kteří projeví zájem studovat sbírkové předměty či knihy přímo v badatelně muzea.

Otevřeno

Úterý      9:00 – 12:00   12:30 – 17:00
Čtvrtek   9:00 – 12:00   12:30 – 17:00
Neděle                           13:00 – 17:00
 

Kontakt

Muzeum Bojkovska
Palackého 172-173
687 71 Bojkovice 
Tel: +420 739 202 813
E-mail: muzeumbojkovska@centrum.cz
WWW: http://muzeumbojkovska.cz/

Muzeum letecké bitvy 1944 v Šanově

Stálá expozice fragmentů a částí, fotografií a modelů letadel sestřelených na Moravě v srpnu 1944.
K vidění jsou originální části bombardérů Boeing B-17G Flying Fortess havarovaných v obcích Šanov, Rudice, Vyškovec, Kašava a Metylovice z 29. srpna 1944 v letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Dále jsou zde umístěny fragmenty bombardérů z leteckých bitev nad Protektorátem ze 17. prosince 1944 a jiné. Autorem sbírek je historický badatel Michael Žitník.

(Expozice je umístěna v budově bývalé mateřské školy.)

Otevřeno

Muzeum se otvírá na požádání a vstupné je dobrovolné.

 

Kontakt

Obec Šanov
Michael Žitník
Šanov
763 21 Šanov
Tel: (+420) 577 341 634, (+420) 736 713 691
Fax: (+420) 577 341 634

Muzeum zvěrokleštičů v Komni

V roce 2006 obec vykoupila a zrekonstruovala památkově chráněný domek č. 6 z r. 1850. Domek slouží jako ukázka bydlení zvěrokleštiče z II. pol. 19. století a je zde umístěna expozice velmi rozšířeného a dnes již zaniklého řemesla zvěrokleštičství. 

Zvěrokleštičem byl v minulosti nazýván řemeslník, který zbavoval hospodářská zvířata pohlavních žláz. V některých oblastech se také vžil pojem miškář či švihák. Na Moravě se řemeslo soustředilo právě v okolí Bojkovic a Slavičína, v jejichž blízkosti se obec Komňa nachází. Odborníci, kteří zákrok na zvířatech ovládali, byli v 19. a 20. století velmi žádaní a takřka nepostradatelní. Z dnešního pohledu možná až morbidně vyhlížející téma kleštění dobytka bylo životně důležité. Kleštění totiž bylo nutnou podmínkou úspěšného hospodaření: zvířata byla po zákroku klidnější a hospodáři je tedy mohli lépe využít pro práce na poli a chov na maso.

 

Podle historických pramenů v Komni v době největšího rozmachu žilo až 220 provozovatelů tohoto řemesla. Důvod byl prý velmi prozaický. Místní region byl velmi chudý, obyvatele horko těžko uživilo zemědělství. Hledali tedy „díru na trhu“ a zjistili, že zvěroklestičů je nedostatek a že jde o výnosné řemeslo Komňa se brzy stala „centrem“ zvěroklestičů. Místní muži za prací putovali po celé Moravě a často i po Evropě a domů přinášeli nejen slušný výdělek, ale i pokrok a nejnovější zkušenosti a vymoženosti.
 
Díky zvěroklestičům tu lidé měli například jako jedni z prvních ruchadlo nebo ocelové pero. Mnozí muži ale byli z domu často až půl roku, což mělo i stinné stránky. O celé hospodářství se totiž musely postarat výhradně ženy, které zůstaly doma samy s dětmi, což bylo vyčerpávající. Už v 19. století se proto dokonce v Komni uvažovalo o zřízení jeslí a školky – tedy dávno předtím, než taková zařízení začala být obvyklá. Expozice se nachází ve 150 let starém domku v němž skutečně kdysi žila rodina zvěrokleštiče. V roce 2008 byl prohlášen kulturní památkou.

Otevřeno

Expozice otevřena na požádání
 

Kontakt

Obecní úřad Komňa
Komňa 42
687 71 Bojkovice
Tel.: 572 641 140
Fax:  572 641 59
E-mail: obeckomna@quick.czobec@komna.cz
WWW: www.komna.cz

Šumické muzeum

Muzeum, jenž se nachází v budově pošty v horním patře, které bylo k tomuto účelu nově zrekonstruováno, má ukázat život našich předků a zachytit tak jejich poslední odkazy, které postupně mizí z našeho uspěchaného života.

V celém muzeu bylo nashromážděno asi 420 muzealíí (jejich počet neustále roste), které jsou vystaveny ve 3 místnostech v tematicky oddělených expozicích: 1. místnost je jakousi obdobou „jizby“, která byla v dřívějších dobách hlavní obytnou místností každého domu, 2. místnost je věnována šumickému kroji a jeho podobám v různých životních situacích, např. svatba nebo pohřeb a poslední část je tzv. „hospodářská místnost“, v níž jsou umístněny předměty, jenž pomáhali lidem v jejich obživě zemědělstvím a řemeslem.

Otevřeno 

Kontakt

Šumické muzeum
Šumice 100
687 31 Šumice
Tel: 572 691 207