Přírodní zajímavosti

Bučník - andezitový lom

Z opuštěných lomů představuje Bučník mineralogicky a geologicky nejzajímavější lokalitu. Při těžbě andezitu zde byly objeveny žilky s polymetalickým zrudněním, tvořené křemenem, karbonáty a malým množstvím sulfidů, hlavně pyritem, markazitem, galenitem a sfaleritem. Z nich sekundárně vznikl ceruzit, wulfenit a skorodit. Kromě výskytu cca 50-ti minerálů je unikátní i výskyt porcelanitu, který je využíván pro výrobu šperků. Porcelanit jako kontaktně tepelně přeměněná hornina vznikl při kontaktu vyvřelin - andezitů, kdy v důsledku vysokých teplot došlo k přeměně (zjednodošeně se dá hovořit o přepálení) flyšových sedimentů (jílů). V současné době není tento lom veřejnosti přístupný. Ukázky surového i šperkařsky opracovaného porcelanitu si však můžete prohlédnout v expozici "Neživá příroda" v rekreačním areálu Monte Lope a v informačním centru v Bojkovicích.

V současné době je lom nepřístupný

Poloha: asi 1 km jihozápadním směrem od obce Komňa u Bojkovic

 

Minerální pramen - Rudice

Vývěry kyselky. K řadě významných minerálních pramenů patří i pramenní vývěr zde při okraji obce Rudice.

Záhorovská kyselka

Pramen východně na okraji obce, 750 m od kaple pod polní cestou. Vyvěrá zde hořečnato-sodná kyselka, známá již na konci 16. století. V 18. století zde byly místní lázně.

V Záhorovicích byly dva léčivé prameny. Při kopaní na poli v Lánech, které patřilo Jiřímu Prnému, byl objeven silný pramen pěnivé vody zvláštní příchuti a síly. Z počátku nebyl znám její léčivý a blahodárný účinek. Voda tedy byla používána spíše k hospodářským učelům: k pití, ke kynutí těsta (odtud přezvisko záhorovských - pagáčníci, tj. koláčkáři) a k přípravě jídel vůbec, aby se ušetřilo soli a kvasnic. Brzy se stala minerálka svou kvalitou i léčivými účinky středem zájmu celého kraje. Pro její vlastnosti byla zvána kyselkou. Lidé si ji nabírali do džbánku uvázaného motouzu a spuštěného do dutého kmene stromu, v němž byl pramen zachycen. Lidé této studánce říkaly "KORÁB". Haugvicové se pokusili tento pramen přičlenit ke svým lázním tím, že odebrali pole patřící k usedlosti Jiřího Prného. Ten se odvolal k soudu, spor vyhrál a zároveň učinil obec spolumajitelkou a občanům vyhradil plné čerpací právo. Vodní stav byl jeden sáh a půl střevíce. Neměl nadkryt ani odtok. Pramen měl znamenité hodnoty, jimiž se vyrovnal proslulé vodě selterské. Odtud její název "Moravská selterská voda". Chutnala nakysle, měla stálou teplotu, působila osvěživě, podporovala vyměšování všeho druhu, byla lehko stravitelná a co bylo hlavní, nepůsobila změnu krevního tlaku pro svůj nižší obsah kysličníku uhličitého, čímž převyšovala hodnotu vody selterské. Lékaři ji doporučovali při léčení bledničky, žaludečních křečích a těhotenství, nejvíce však při plicních nemocích, úporných katarech, zahlenění a tuberkolóze.

Pramen uhličité vody v Nezdenicích

 

Na jižním okraji obce Nezdenice, nedaleko koupaliště, před kamenolomem, vyvěrá minerální pramen, který je vzpomínán již v roce 1580. Pramen vývěrá z trubky, voda je uhličitá. Byl využíván pro zdejší lázně, které zanikly v roce 1887.

Štefková

Štefková - zarůstající pastvina s výskytem chráněných druhů rostlin. V r. 1998 zde byla postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou zvonici. Kaple je jediným svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor.