Pěšky

Nordicwalking Bojkovsko

 

Naučné stezky

Naučná stezka Bojkovická

Délka naučné stezky: Velký okruh je dlouhý 24 km, malý okruh jen 16 km. Celkem 10 panelů.

Popis: Bojkovická stezka je vedena jako okružní a má dvě varianty. Vede od nádraží ČD Bojkovice přes obce Pitín, Hostětín, Šanov až na hraniční kótu "Na koncích" (652 m n. m.). Zde, u pramenů řeky Olšavy, se můžete rozhodnout pro kratší nebo delší okruh. Malý okruh míří přes Pitín zpět do Bojkovic. Trasa velkého okruhu vede dále po hřebeni na vrchy Ochoz a Lokov (738 m n. m.) a dále přes obec Krhov do Bojkovic. Na vrchu Ochoz můžete využít napojení na Kopaničářskou naučnou stezku.

Nadmořská výška: začátek - 331m, konec - 613m, nastoupáno - 959m, sestoupáno - 681m, minimální - 268m, maximální - 723m

 

Obsah jednotlivých stanovišť:

 • Vítejte v Bílých Karpatech - základní údaje, popis stezky
 • Město Bojkovice - historie a současnost
 • Obec Pitín - o obci, tradiční ovocné odrůdy
 • Obec Hostětín - o obci, PP Žleb
 • Historie osídlení - historie, lesy Bílých Karpat
 • Obec Šanov - o obci, památné stromy
 • Bučiny - charakteristika, geologie území
 • U pramenů Olšavy - prameny Olšavy, prameniště
 • Voda a vodní společenstva - charakteristika, ÚSES
 • Obec Krhov - o obci, zemědělství

Naučná stezka Koménka

Koménka (5 km)- Trasa naučné stezky začíná u zámku Nový Světlov a končí v Komni. Je nenáročná s minimálním převýšením. Vede podél potoka Koménky krásným prostředím údolní nivy.

 

Naučná stezka Lopeník

Délka naučné stezky: 7,3 km, 8 panelů.

Popis: Stezka vede pod druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velkým Lopeníkem. Tabule charakterizují krajinu Moravských Kopanic z přírodního a kulturního hlediska.

Obsah zastavení jednotlivých stanovišť naučné stezky:

 • Lopeník - CHKO Bílé Karpaty, obec Lopeník
 • U zvonice - zvonice, přírodní památka
 • Soliskový potok - geologie, hydrologie, příroda
 • U Hluboké cesty - okolí obce, lesní byliny
 • Velký Lopeník - vrchol, památník, zalesňování
 • Podkova - obec Březová, údržba krajiny
 • Lidová architektura - typické stavby, rekreace
 • Kopanice - tradice, polní plevele, revitalizace

 

Naučná stezka Moravské Kopanice

Délka naučné stezky: Základní okruh 11,6 km, odbočka na Lokov 4,7 km, odbočka na Hutě 1,1 km, tedy celková délka je 23,1 km. Celkem 14 panelů.

Popis naučné stezky: Stezka prochází pestrou krajinou v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. Seznámí návštěvníky s přírodou, historií a kulturou tohoto svérázného "kopaničářského kraje”.

Turistické zaměření: Stezka je vhodná pro pěší turisty, ale je možno ji absolvovat i na horských kolech.

Obsah zastavení na jednotlivých stanovišťích:

 • Starý Hrozenkov - historie obce, Kopaničářské Slavnosti
 • Hrozenkovský lom - geologie, obojživelníci, rostliny lomů Bílých Karpat
 • Pestrost krajiny - vliv člověka na bohatství přírody
 • Žítková - typická kopaničářská obec, kroje, výšivky
 • Horenka Chabová - panorama Bílých Karpat, lidová písnička
 • Lokov - lesy a co v nich roste
 • Lom Bzová - pěnovcové prameniště, rostliny a živočichové v jeho okolí
 • Pod žítkovským vrchem - pestrost života v přírodní rezervaci
 • Potoky - život ve vodě a pod vodou, invazní rostliny
 • Pitínské paseky - Kaple Panny Marie Kopanické, ptáci
 • Lišejníky a houby - méně známe poklady Kopanic
 • PR Hutě - nejcennější rezervace na trase stezky, vzácné druhy orchidejí i jiných rostlin
 • První škola na Kopanicích - fotografie Marie Zavadilové, jak se učilo na Kopanicích
 • Architektura na Žítkové - tradiční obydlí Kopaničářů

Naučná stezka "Po zelené Hostětínem

Obec Hostětín je známá svými modelovými ekologickými projekty, za jejichž realizaci obdržela cenu za Českou republiku v nejprestižnější mezinárodní soutěži Energy Globe.

Naučná stezka vás seznámí s ekologickými aktivitami a projekty v obci. Začíná základní informační a orientační tabulí na návsi. Další informační panely vás seznámí s energeticky pasivním domem Centra Veronica, s moštárnou s produkcí BIOmoštu a sirupů, s historickou sušírnou ovoce a s instalací slunečních kolektorů a fotovoltaické elektrárny. Stezka značená písmenem "S" dále vede kolem infopanelu o šetrném veřejném osvětlení až k obecní výtopně na biomasu (dřevní štěpku), odkud je možno pokračovat krajinou a prohlídkou dvou dřevěných soch směrem ke kořenové čistírně odpadních vod. U čistírny vás přivítají sochy Vodníka a Adama a Evy - další z řady dřevěných soch v krajině, které vznikly při sochařském sympoziu v roce 2002.

Zájemcům o bližší informace je k dispozici brožura Průvodce Hostětínem, kterou si můžete vypůjčit v Centru Veronica, na obecním úřadě či v obchodě. Brožura je doplněná mapou Hostětína i mapou Soch v krajině.

Naučnou stezku je možné absolvovat v průběhu celého roku, doporučujeme ji i při pořádání některé z akcí, např. v září při Jablečné slavnosti, kdy probíhá i ukázka moštování a sušení ovoce.

Více zde

PO SOCHÁCH V KRAJINĚ 

V krajině okolo Hostětína, na vyhlídkách, u studánek, na místech, které jsou opředena místními pověstmi, na místech svatých či klatých, tak byla umístěna díla, která podtrhávají typickou tvář Bílých Karpat - mozaiku polí, zahrad, sadů, luk a převážně listnatých lesů a připomínají historii kraje. Čeká na vás 15 dřevěných soch, které jsou propojeny stezkou. Jsou rozmístěny na katastrech obcí Hostětína, Pitína, Šanova a Rokytnice. K nejbližším to máte pár metrů, k nejvzdálenějším téměř 10 km.

Více zde

NAOKOLO HOSTĚTÍNA

Naučná a vycházková stezka Naokolo Hostětína je stezka místní krajinou, na které vám místní "průvodce"  povypráví, jak se tu dřív žilo, pracovalo a jak se slavily svátky. Zavzpomíná například na to, jak se sváželo dřevo z lesa nebo jak si děti krátily chvíle na pastvě. Dozvíte se, co dřív místní pěstovali a jakou nosili svačinu na pole. Víte například, co je to kačení mýdlo?

Více zde

Co všechno se dělalo z ovoce a kolik ho bylo? Přečtete si, kdo to byli miškáři, a co to znamená, když se řekne „bukový sochora, mrva nebo nohál“.

Stezka poznání: „Po stopách Letecké bitvy nad Bílými Karpaty z 29. srpna 1944“

Stezka Po stopách Letecké bitvy nad Bílými Karpaty z 29. srpna 1944 vzniká v roce 2014 u příležitosti 70. výročí této místně významné historické události na popud a z iniciativy členů Muzejního spolku Aloise Jaška v Bojkovicích Stanislava Mikulky, Pavla Mikulky a Jakuba Vaňka.

Muzejní spolek rovněž zajišťuje vytvoření této stezky, která prochází mikroregionem Bojkovsko, Slavičínskem a částečně i slovenským územím. Zahrnuje místa (zastavení) spojená s událostmi, které se udály v souvislosti s Leteckou bitvou nad Bílými Karpaty, která se odehrála v průběhu II. Světové války a to 29. srpna 1944.

Při této bitvě byly německými stíhači nad oblastí Bílých Karpat napadeny bombardéry 15. americké letecké armády, které toho dne mířily ke strategickým cílům na Ostravsku. Při letecké bitvě bylo zničeno několik amerických letounů B-17, z nichž některé se zřítily v mikroregionu Bojkovsko (na Vyškovci, v Šanově, v Krhově, v Přečkovicích) a na Slovensku v Bošáci, v těsné blízkosti česko-slovenské hranice.

Z padesáti členů posádek těchto pěti letounů zahynulo 35 letců. 15 letců se zachránilo a dostalo se do zajetí nebo se jim podařilo přejít na Slovensko a vrátit se s pomocí povstalců ze SNP zpět do Itálie (2 letci). Jeden letec byl ukrýván v Přečkovicích v české rodině až do konce války.

Jednotlivá zastavení jsou na místech, kam se americké letouny zřítily a letci poblíž nich zahynuli. Dále na dvou hřbitovech, kde byly ostatky mrtvých letců pochovány a v místních muzeích, které mají expozice zaměřené na tuto leteckou bitvu.

Jednotlivá zastavení stezky jsou vyznačena na samostatné mapě. Zároveň bude zanesena do nově vydávaných turistických map jako oficiální turistická stezka.

V terénu využívá převážně existujících turistických tras či naučných stezek, které jsou do okruhu propojeny nově navrženými spojovacími úseky.

Mapa a popis trasy je rovněž  na webových stránkách k této letecké bitvě i na webových stránkách dotčených městských a obecních úřadů a muzeí.

Naučná stezka je samoobslužná, bez průvodcovských služeb (další informace je možné získat v muzeích umístěných na trase), tematicky zaměřená.

Vybraná zastavení jsou doplněna informační tabulí doplněnou QR kódem, který umožňuje využít informací z webových stránek i knihy k letecké bitvě.

Trasa:

Trasa naučné stezky prochází místy v Mikroregionu Bojkovsko, Slavičínskem a v okolí slovenské Bošáce. Většinou využívá turistických tras či naučných stezek, výjimečně veřejných komunikací (silnice).

Trasa je navržena jako okruh, vhodná pro pěší chůzi i kolo.

Obtížnost trasy je středně těžká a spadá do kategorie „dlouhá“, zdatnější cyklisté ji mohou  objet za jeden den, pěší turisté zvládnou obejít za dva dny.

Více na www.leteckabitvakarpaty.cz

Madrá voda

Valy - tak je označován kopec nad obcí. Dříve střežil její bezpečnost, ale nyní se mu nepřikládá příliš velká důležitost. V minulosti se lidé domnívali, že je pod ním ukryt poklad nesmírné ceny, ovšem spíše než zlato se nacházejí cenné druhy vyvřelých hornin. Je to především andezit. Kromě toho se zde našly i vzácné krystaly ametystu, amfibolu, augitu, barytu, grafitu, křemene, křišťálu, olivínu, opálu, pyritu a mnoha dalších, které jsou nyní uloženy ve sbírkách Moravského muzea v Brně. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že se o tuto oblast začali zajímat bratři Špíškové, kteří zde otevřeli v roce 1912 kamenolom.

Další kamenolom byl dán do provozu ve 20. letech v lokalitě "SKALKY" též Modrá voda, kde se těžil čedič. Bratři Špíškové se také podíleli na tom, že v roce 1932 byl v obci otevřen drtič na štěrk a výrobu cementového zboží. Po letech byly kamenolomy zavřeny, posléze byl jeden z nich zatopen vodou a v dnešní podobě je znám pod názvem MODRÁ VODA. Po drtiči na štěrk nezůstala ani památka. Připomínají jej už pouze staré fotografie. V obci se nacházely také železorudné doly, ovšem i ty jsou již zapomenuty. V dnešní době je Modrá voda hodně vyhledávána turisty jak z blízkého tak i vzdáleného okolí. Překrásné prostředí je opravdu ideální i k delšímu pobytu. Je zde možno stanovat nebo si pouze při návštěvě opéct klobásu a nadýchat se svěžího vzduchu.

Po stopách bohyní

Obec Žítková patří společně s obcemi Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec a Lopeník do svérázné příhraníční oblasti - Moravských Kopanic.  Specifickou zvláštností tohoto drsného kraje jsou bohyně, místními nazývané také čarodejnice.

Obec Žítková patří do CHKO Bílé Karpaty a národopisného regionu Moravské Kopanice. Je typickou kopaničářskou obcí s roztroušenou zástavbou. Obec má okolo 270 obyvatel. Velmi rozlehlá kopaničářská obec vznikla po roce 1750. Známá svými bohyněmi (čarodějkami), které zde věštívaly. Obyvatelé se živili pastevectvím a domácí výrobou dřevěného nářadí, část odcházela za sezónními pracemi.

Rozhledna Lopeník

Je to 22 metrů vysoká stavba z dubového dřeva, která stojí přímo na státní hranici a má připomínat přátelství Čechů a Slováků. Pokud překonáte 101 schod a někdo možná trochu závrať, nabídne se vám pohled na obě strany státní hranice. Na severní straně se otevře výhled směrem na Uherský Brod, na jihozápadě uvidíte vrchol Velké Javořiny, nebo na jihu Nové Mesto nad Váhom. Při dobré viditelnosti toho bude k vidění asi mnohem více, ale my jsme to štěstí neměli. K pořádnému pozprování je dobré vzít si s sebou mapu, dalekohled a může se hodit i buzola nebo kompas.

Otevírací doba rozhledny:

Pondělí-Pátek: 9:00-18:00
So + Ne: 9:00-18:00

Vyhlídka na skalce

Rozhledna na Skalce u Bojkovic vznikla z iniciativy členů svobodného občanského sdružení „Klub bojkovských skeptiků“ za přispění investora MěÚ Bojkovice v srpnu a září 2011.

Dřevěná rozhledna je umístěna na pozemku pana Juračky cca 1km severovýchodně od místní části Krhov v lokalitě Skalka. Projekt rozhledny zpracoval ing. arch. Vlastimil Slabiňák. Samotnou stavbu realizovali členové Klubu a jejich přívrženci, dále bojkovické společnosti Krons s.r.o. (stavební práce), Dato-forest s.r.o. (pořez dřeva), Zetes servis s.r.o. (strojní mechanizace), KZK Bojkovice s.r.o. (klempířské práce), Střechy Zimčík a Mojmír Navrátil (stolař). Samotná výstavba byla zahájena počátkem srpna 2011 a trvala 49 dnů. Celkové náklady akce činily 380 tis. Kč, které byly zajištěny ze strany města Bojkovice, od sponzorů a z veřejné sbírky.

Slavnostní otevření rozhledny proběhlo ve středu 28. září 2011.