Archiv novinek

Seminář pro příjemce - 3. a 4. výzva PRV

Seminář pro vybrané žadatele, kteří se dozví informace ohledně dalšího postupu v 3. a 4. výzvě v oblasti PRV.

Pro příjemce v rámci 3. a 4. výzvy PRV bude dne 18.10.2018 uspořádán seminář v budově MěÚ Bojkovice od 14:00.

Seminář se bude věnovat:

1. Zahájení
2. Administrace na RO SZIF
3. Zadávání zakázek, cenový marketing
4. Provádění změn projektu
5. Dohoda o poskytnutí dotace
6. Žádost o platbu
7. Povinná publicita
8. Udržitelnost
9. Diskuze a závěr

Děkuji za potvrzení účasti.

MAS Bojkovska