Archiv novinek

Podpora Zlínského kraje

Spolufinancování režijních výdajů MAS Bojkovska, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje

  • Spolufinancování režijních výdajů MAS pro období 1.1.2016 – 31.12.2020
  • Podpora Zlínský kraj: 70% dotace
  • Rozpočet projektu: 193 600 Kč
  • Účel projektu – Spolufinancování 5% vlastního podílu režijních výdajů MAS v rámci projektu " Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bojkovska, z.s " podpořeného v rámci 6. výzvy IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2

Dne 13.10.2017 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1957/2017/STR, která byla dále dne 26.1.2018 upravena Dodatkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1957/2017/STR.

Čerpání prostředků bude zahájeno v roce 2018.

Projekt „Spolufinancování režijních výdajů MAS Bojkovska, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje“ je spolufinancován Zlínský krajem.