Archiv novinek

Proběhl seminář pro příjemce

Dne 30. 10. 2017 se uskutečnil Seminář pro příjemce ve výzvě č. 1 PRV. Akce se konala v prostorech Městského úřadu v Bojkovicích.

Seminář byl orientován na předání informací k vybraným oblastem. 

Konkrétně se jednalo o: 

  • administraci na RO SZIF
  • zadávání zakázek a cenový marketing
  • provádění změn v projektu
  • dohodu o poskytnutí dotace
  • žádost o platbu
  • povinnou publicitu
  • udržitelnost

Závěrem byla příjemcům umožněna diskuze k probraným tématům.

Prezentace je ke stažení zde. 

Všem účastníkům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v dalších fázích projektu.