Archiv novinek

VH MAS Bojkovska, z. s.

Dne 23. 3. 2016 se uskuteční Valná hromada MAS Bojkovska, z. s. Místo konání: Zasedací místnost OÚ, Nezdenice Čas konání: 15:30 hod.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro období 2014-2020
  4. Členské příspěvky
  5. Rozpočet 2016
  6. Závěr

 

 

 

                                                                           Mgr. Libuše Bídová

                                                                           předsedkyně MAS