9. Výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 27.04.2020 výzvu č. 9 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 2: Podpora zemědělských podniků

Alokace 734 416 Kč

Fiche 6: Kulturní a spolková činnost 

Alokace 6 271 310 Kč

Termín příjmu do 12.06.2020 

Konzultace v kanceláři MAS.

Seminář pro příjemce proběhl 03.06.2020 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice. Prezentace zde.

Seznam přijatých žádostí - ZDE. 

Dne 01.07.2020 zasedala Výběrová komise - zápis zde.

 

Dne 03.07.2020 zasedal Programový výbor - zápis zde.  Součástí zápisu je seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci. 

 

 

 

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE