6. VÝZVA PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne  27.03.2019 výzvu č. 6 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 4: Podpora zakládání a rozvoje podnikání

Ve středu 17.04.2019 od 15:00 se uskutečnil seminář k výzvě. Více informací v pozvánce a prezentaci ze semináře.

Dne 29.08.2019 v 15:00 proběhl seminář pro příjemce. Více informací v pozvánce a prezentaci

MAS zveřejňuje seznam přijatých žádostí v 6. výzvě PRV. 

Dne 9.05.2019 proběhla výběrová komise a v zápise níže naleznete seznam před-vybraných a před-nevybraných žádostí.

Dne 10.05.2019 proběhlo jednání programového výboru a v zápise naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.

 

 

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE