3. Výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne  20. 04. 2018 výzvu č. 3 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 1: Předávání znalostí a informací v oblasti zemědělství

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Ve středu 24.04.2018 se uskutečnil seminář k výzvě, který byl zaměřen na subjekty, kteří si plánují v termínu podat žádost. Více informací naleznete v pozvánce a prezentaci ze semináře. 

 Dne 11.06.2018 proběhlo věcné hodnocení výběrovou komisí přijatých žádostí. Výstupem jednání byl seznam před-vybraných a před-nevybraných projektů, který bude následně předložen programovému výboru. 

Programový výbor se sešel 13.06.2018 a proběhl výběr projektů. Výstupem je seznam vybraných a nevybraných projektů. 

MAS Bojkovska zorganizovala seminář pro příjemce 18.10.2018 od 14:00. Více informací v pozvánce. 

 Dokumenty k výzvě:

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE