2. Výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 15. 01. 2018 výzvu č. 2 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 1: Předávání znalostí a informací v oblasti zemědělství

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Ve středu 17.01.2018 se uskutečnil první seminář k výzvě, který je zaměřen na subjekty, kteří si plánují v termínu podat žádost. Více informací naleznete v pozvánce a prezentaci

 

 Dokumenty k výzvě:

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE