11. výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 14.06.2021 výzvu č. 11 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Alokace 126 000 Kč

 

Fiche 6: Kulturní a spolková činnost 

Alokace 2.252.272 Kč

Termín příjmu od 14.06.2021

Termín příjmu do 30.07.2021

Termín registrace na SZIF: 30.08.2021

Konzultace v kanceláři MAS.

Seminář pro příjemce proběhne 18.06.2021 od 10:00 v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice.

Seznam přijetých žádostí zde. 

Seznam vybraných žádostí zde. 

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE