Zájmové skupiny SCLLD 2014-2020

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Číslo Subjekt
A

Vzdělávání a volnočasové aktivity

SOUKROMÝ SEKTOR

1. ZO ČSOP Veronica
2.
Junák-svaz akautů a skautek ČR, středisko Bojkovice
 A

 Vzdělávání a volnočasové aktivity

VEŘEJNÝ SEKTOR

2. Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
3. ZŠ TGM Bojkovice
B

CR a kultura

SOUKROMÝ SEKTOR

1. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
2. Tradice Bílých Karpat, o.s.
3. Chata Jana, s.r.o.
4. VOP 014, s.r.o.
C

Zemědělství a lesnictví

SOUKROMÝ SEKTOR

1. Agrofiniš, s.r.o.
2. Ladislav Polách
3. Zemědělské družstvo Bzová - Krhov
4. ZPD Nezdenice
5. ZS Pitín, a.s.
6.  David Peléšek
6. Moudřík Jaroslav
8. Chovanec Vladislav, OSVČ
9. Petr Humpola
D

Rozvoj obcí do 500 obyvatel

VEŘEJNÝ SEKTOR

1. Hostětín
2. Lopeník
3. Rudice
4. Šanov
6. Vyškovec
E

Rozvoj obcí nad 500 obyvatel

VEŘEJNÝ SEKTOR

1. Bojkovice
2. Komňa
3. Nezdenice
4. Pitín
5. Rokytnice
6. Starý Hrozenkov
7. Šumice
8. Záhorovice
9. Vápenice
F

Ostatní

SOUKROMÝ SEKTOR

1. Ing. Daniel Volařík
2. Jaroslav Staník
3. Jakub Juriga
4.  Tomáš Jemelka