Zájmové skupiny SCLLD 21+

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Číslo Subjekt
A

Děti, mládež, vzdělávání - rozšířený název Vzdělávání a volnočasové aktivity

  SOUKROMÝ SEKTOR
1. ZO ČSOP Veronica
  VEŘEJNÝ SEKTOR
2. Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
3. ZŠ TGM Bojkovice
   
B

Cestovní ruch  - rozšířený název CR a kultura

SOUKROMÝ SEKTOR

1. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
2. Tradice Bílých Karpat, o.s.
   
C

Zemědělství a lesnictví

SOUKROMÝ SEKTOR

1. Agrofiniš, s.r.o.
2. Ing. Jakub Janovský 
3. Zemědělské družstvo Bzová - Krhov
4. ZPD Nezdenice
5. ZS Pitín, a.s.
6. Chovanec Vladislav, OSVČ
7. Petr Humpola
8. David Peléšek
   
D

ZS -  rozšířený název Rozvoj obcí do 500 obyvatel

VEŘEJNÝ SEKTOR

1. Hostětín
2. Lopeník
3. Rudice
4. Vyškovec
   
E

ZS - rozšířený název Rozvoj obcí nad 500 obyvatel

VEŘEJNÝ SEKTOR

1. Bojkovice
2. Komňa
3. Nezdenice
4. Pitín
5. Rokytnice
6. Starý Hrozenkov
7. Šumice
8. Záhorovice
   
F

Ostatní

SOUKROMÝ SEKTOR

1. Ing. Daniel Volařík
2.

Jaroslav Staník

3.

Jakub Juriga 

4. Tomáš Jemelka
5. JK ACD Vyškovec, z. s.