Zájmové skupiny SCLLD 21+

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Číslo Subjekt
A

Děti, mládež, vzdělávání - rozšířený název Vzdělávání a volnočasové aktivity

SOUKROMÝ SEKTOR

1.
ZO ČSOP Veronica
 
2.
Junák-svaz akautů a skautek ČR, středisko Bojkovice
A

Děti, mládež, vzdělávání - rozšířený název Vzdělávání a volnočasové aktivity

VEŘEJNÝ SEKTOR

 
2.
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
3. ZŠ TGM Bojkovice
B Cestovní ruch  - rozšířený název CR a kultura
1. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
2. Tradice Bílých Karpat, o.s.
3. Chata Jana, s.r.o.
4. VOP 014, s.r.o.
C Zemědělství a lesnictví
1. Agrofiniš, s.r.o.
2. Ladislav Polách
3. Zemědělské družstvo Bzová - Krhov
4. ZPD Nezdenice
5. ZS Pitín, a.s.
6. Moudřík Jaroslav
8. Chovanec Vladislav, OSVČ
9. Petr Humpola
10. David Peléšek
D ZS -  rozšířený název Rozvoj obcí do 500 obyvatel
1. Hostětín
2. Lopeník
3. Rudice
4. Vyškovec
E ZS - rozšířený název Rozvoj obcí nad 500 obyvatel
1. Bojkovice
2. Komňa
3. Nezdenice
4. Pitín
5. Rokytnice
6. Starý Hrozenkov
7. Šumice
8. Záhorovice
F Ostatní
1. Ing. Daniel Volařík
2.

Jaroslav Staník

3.

Jakub Juriga 

 4. Tomáš Jemelka